0513 - 463 500 Smidte 47, 8407 ER Terwispel itambyld@comprix.nl

Wat is de Ouderraad?

O.B.S. 't Ambyld heeft een onmisbare, actieve Ouderraad. 

Wat doet de OR voor school?

De Ouderraad is verantwoordelijk voor de organisatie van diverse activiteiten die zowel binnen als buiten de school plaatsvinden en biedt ondersteuning bij de verschillende activiteiten zoals:

Sinterklaas
Kerst
Pasen
Schoolreisjes

De activiteiten worden gefinancierd door de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Ieder jaar wordt de boekhouding van de OR gecontroleerd door de kascommissie zodat er onafhankelijk toezicht blijft over de inkomsten en uitgaven.

Daarnaast onderhoudt de Ouderraad een goed contact met de directie, de teamleden en de Medezeggenschapsraad van de school.

Tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering worden o.a. nieuwe leden gekozen, dan wel herkozen in het bestuur. Een bestuurslid van de Ouderraad heeft zitting voor een periode van 4 jaar.

Samenstelling van de Ouderraad

  • Yldau de Boer (voorzitter)
  • Sybren Hof (penningmeester)
  • Inge Alkema
  • Peter van Ginneken
  • Nuha Htahet
  • Ilse Oosterom
  • Monique Palsma