0513 - 463 500Smidte 47, 8407 ER Terwispelitambyld@comprix.nl

Wat is de Oudercommissie?

O.B.S. 't Ambyld heeft een onmisbare, actieve Oudercommissie. 

Wat doet de OC voor school?

De Oudercommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van diverse activiteiten die zowel binnen als buiten de school plaatsvinden en biedt ondersteuning bij de verschillende activiteiten zoals:

Sinterklaas
Kerst
Pasen
Schoolreisjes

De activiteiten worden gefinancierd door de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. De boekhouding wordt door school bijgehouden en gecontroleerd door een kascommissie, zodat er onafhankelijk toezicht blijft over de inkomsten en uitgaven. Het budget wordt besproken in de oudercommissie.

Daarnaast onderhoudt de Oudercommissie een goed contact met de directie, de teamleden en de Medezeggenschapsraad van de school.

Nieuwe leden worden gekozen, dan wel herkozen in het bestuur. Een bestuurslid van de Oudercommissie heeft zitting voor een periode van 4 jaar.

Samenstelling van de Oudercommissie

  • Monique Palsma (voorzitter)
  • Sybren Hof (penningmeester)
  • Inge Alkema
  • Peter van Ginneken
  • Hinke Bloemhoff
  • Daisy Put
  • Niek de Vries