0513 - 463 500Smidte 47, 8407 ER Terwispelitambyld@comprix.nl

Wat is de Medezeggenschapsraad?

De Medezeggenschapsraad (MR) praat en denkt mee over het beleid op school. De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De ouders in de MR behartigen de belangen van kinderen en ouders op school. De personeelsleden in de MR behartigen de belangen van het personeel aan de school. De ouder- en personeelgeleding zijn allebei met twee leden vertegenwoordigd in de MR. 

Wat doet de Medezeggenschapsraad voor school?

De MR helpt om het beleid op school uit te voeren en concreet te maken. Zo heeft de MR bijvoorbeeld een stem in de aanpassing van de schooltijden of een sollicitatieprocedure voor een nieuwe leerkracht. Wettelijk is het vastgelegd wanneer de MR adviesrecht en wanneer hij instemmingsrecht heeft. Dit is voor ouder- en personeelsgeleding verschillend. Het doel van de MR is dat er in alle gevallen zo goed mogelijk rekening wordt gehouden met de belangen van leerlingen, ouders en personeel. 

Samenstelling Medezegggenschapsraad

  • Margriet Helfferich (ouder)
  • Nynke de Jong (ouder)
  • Fimke Bosscha (personeel)
  • Femke Josipovic (personeel)