Ouders

Wat is de Ouderraad?

O.B.S. 't Ambyld heeft een onmisbare, actieve Ouderraad. 

Wat doet de OR voor school?

De Ouderraad is verantwoordelijk voor de organisatie van diverse activiteiten die zowel binnen als buiten de school plaatsvinden en biedt ondersteuning bij de verschillende activiteiten zoals:

Sinterklaas
Kerst
Pasen
Schoolreisjes

De activiteiten worden gefinancierd door de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Ieder jaar wordt de boekhouding van de OR gecontroleerd door de kascommissie zodat er onafhankelijk toezicht blijft over de inkomsten en uitgaven.

Daarnaast onderhoudt de Ouderraad een goed contact met de directie, de teamleden en de Medezeggenschapsraad van de school.

Tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering worden o.a. nieuwe leden gekozen, dan wel herkozen in het bestuur. Een bestuurslid van de Ouderraad heeft zitting voor een periode van 4 jaar.

Samenstelling van de Ouderraad

  • Yldau de Boer (voorzitter)
  • Sybren Hof (penningmeester)
  • Inge Alkema
  • Peter van Ginneken
  • Nuha Htahet
  • Ilse Oosterom 
  • Monique Palsma 

Jaarverslag OR 2020-2021

OR-TEAM Agenda 03102017

OR-TEAM Agenda 23012018

OR-TEAM Agenda 26062018

OR-TEAM Agenda 02102018

OR-TEAM Agenda 05022019

OR-TEAM Agenda 25062019

OR-TEAM Agenda 08102019

OR-TEAM Agenda 15062020

OR-TEAM Agenda 17112020

OR-TEAM Agenda 02032021

OR-TEAM Agenda 15062021

OR-TEAM Agenda 05102021

OR-TEAM Agenda 12042022

OR-TEAM Agenda 20062022