Ouders

Medezeggenschapsraad

Wat is de Medezeggenschapsraad?

De Medezeggenschapsraad (MR) praat en denkt mee over het beleid op school. De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De ouders in de MR behartigen de belangen van kinderen en ouders op school. De personeelsleden in de MR behartigen de belangen van het personeel aan de school. De ouder- en personeelgeleding zijn allebei met drie leden vertegenwoordigd in de MR. 

Wat doet de Medezeggenschapsraad voor school?

De MR helpt om het beleid op school uit te voeren en concreet te maken. Zo heeft de MR bijvoorbeeld een stem in de aanpassing van de schooltijden of een sollicitatieprocedure voor een nieuwe leerkracht. Wettelijk is het vastgelegd wanneer de MR adviesrecht en wanneer hij instemmingsrecht heeft. Dit is voor ouder- en personeelsgeleding verschillend. Het doel van de MR is dat er in alle gevallen zo goed mogelijk rekening wordt gehouden met de belangen van leerlingen, ouders en personeel. 

Samenstelling Medezegggenschapsraad

  • Trijntje van Gellekom
  • Geertje Berga
  • Annegien Smit
  • Karin Tuinman (personeel)
  • Maijke Looijen (personeel)
  • Fimke Bosscha (personeel)

Jaarverslag MR 2017-2018

MR Agenda 04102017

MR Agenda 17012018

MR Agenda 23052018

MR Agenda 27062018

MR Agenda 17102018

MR Agenda 16012019

MR Agenda 10042019

MR Agenda 02072019