Ouders

Medezeggenschapsraad

Wat is de Medezeggenschapsraad?

De Medezeggenschapsraad (MR) praat en denkt mee over het beleid op school. De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De ouders in de MR behartigen de belangen van kinderen en ouders op school. De personeelsleden in de MR behartigen de belangen van het personeel aan de school. De ouder- en personeelgeleding zijn allebei met twee leden vertegenwoordigd in de MR. 

Wat doet de Medezeggenschapsraad voor school?

De MR helpt om het beleid op school uit te voeren en concreet te maken. Zo heeft de MR bijvoorbeeld een stem in de aanpassing van de schooltijden of een sollicitatieprocedure voor een nieuwe leerkracht. Wettelijk is het vastgelegd wanneer de MR adviesrecht en wanneer hij instemmingsrecht heeft. Dit is voor ouder- en personeelsgeleding verschillend. Het doel van de MR is dat er in alle gevallen zo goed mogelijk rekening wordt gehouden met de belangen van leerlingen, ouders en personeel. 

Samenstelling Medezegggenschapsraad

  • Margriet Helfferich (ouder)
  • Nynke de Jong (ouder)
  • Fimke Bosscha (personeel)
  • Femke Josipovic (personeel)

Jaarverslag MR 2020-2021

MR Agenda 04102017

MR Agenda 17012018

MR Agenda 23052018

MR Agenda 27062018

MR Agenda 17102018

MR Agenda 16012019

MR Agenda 10042019

MR Agenda 02072019

MR Agenda 30102019

MR Agenda 22012020

MR Agenda 01072020

MR Agenda 04112020

MR Agenda 25012021

MR Agenda 19042021

MR Agenda 30062021

MR Agenda 11102021

MR Agenda 31012022

MR Agenda 09052022

MR Agenda 12072022