Informatie

Enquêtes

't Ambyld werkt voortdurend aan de verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. U bent, samen met de leerkrachten en kinderen, een belangrijke partner om ons onderwijs mee af te stemmen.

U kunt de tevredenheidspeilingen inzien en downloaden via onderstaande links.

Leerlingtevredenheidspeiling 2021 groep 5 t/m 8

Oudertevredenheidspeiling 2021

Personeelstevredenheidspeiling 2021