Informatie

Covid-19, het Coronavirus (versie 7 februari 2021)

Leerlingen wordt geleerd verstandig om te gaan met hygiëne en afstand.

  • Iedereen wast zijn/haar handen meerdere keren per dag en goed ten minste 20 sec.
  • Er worden geen handen geschud.
  • Hoesten/niezen in de elleboog.
  • Niet aan je gezicht zitten
  • Houd afstand 
  • Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
  • Tussen personeelsleden en leerling hoeft de onderlinge afstand van 1,5 meter niet (strikt) te worden nageleefd.
  • Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden.
  • Buiten de klas en/of kantoor dragen de leerlingen van groep 7 en 8 en volwassenen een mondkapje. 

Corona beslisboom 0 jaar t/m groep 8 (versie 6 februari 2021)

Coronaprotocol schooljudo