Fotoboek - Oud ijzeractie

  • OUD IJZER ACTIE: in de laatste 3 weken van dit schooljaar tot 7 juli organiseren we een oud ijzeractie. De container staat reeds op het parkeerplein bij Us Doarpshus. Met de opbrengst van deze actie kan de ouderraad weer veel goede en leuke dingen voor onze kinderen doen en kan de vrijwillige ouderbijdrage laag worden gehouden.  Het verzamelen kan dus weer beginnen.
  • N.B. in verband met de (on-) veiligheid van kinderen, verboden voor kinderen.

 

terug